Search This Blog

Tuesday, October 27, 2009

MY 2005 Student name list: SM 3 Group 4

MY 2005 Student name list

SM 3 Group 4

(All the links of the Geocities web pages created by them are now not available as Yahoo closed the free web hosting on 26 Oct 2009)

1 AN WEI
2 BAI YONGCHAO
3 CHEN SHU
4 FU YECHAO
5 HUANG DEZHAO

6 LIN YAYING
7 LIU JIA
8 LU JIAO
9 LUO YINDI
10 MO WEI

11 NIU CHANGLEI
12 QI LIHUA
13 TIAN HUI
14 WU QIANG
15 ZHANG HONGZHOU

16 ZHANG YAO
17 ZHANG YU
18 ZHAO GUANGLEI
19 ZHENG YANJUN
20 ZHOU HONGMING

No comments: