Search This Blog

Tuesday, October 27, 2009

MY 2004 Student name list: SM 3 Group 5

MY 2004 Student name list

SM 3 Group 5

(All the links of the Geocities web pages created by them are now not available as Yahoo closed the free web hosting on 26 Oct 2009)

1 Bo Juyi
2 Chai Yu
3 Chen Xi
4 Dong Tongtong
5 Guan Xiaochong

6 He Mingguang
7 Hou Wanyi
8 Liang Dayang
9 Liang Yuanxi
10 Liu Hui

11 Luo Xiaodong
12 Ma Qian
13 Ren Ye
14 Shi Wenqian
15 Tang Haitao

16 Xiong Beili
17 Zhang Meng
18 Zhang Fan
19 Zhang Lei
20 Zhao Xiaolin

No comments: