Search This Blog

Monday, October 26, 2009

MY 2003 Student name list: SM 3 Group 2

MY 2003 Student name list

SM 3 Group 2

(All the links of the Geocities web pages created by them are now not available as Yahoo closed the free web hosting on 26 Oct 2009)

1 Dai Xiaoming, Robbie
2 Fan qu, Flint
3 Hu Nan
4 Hu Xing
5 Liao Jie

6 Liu Yang
7 Ning Rong Rong
8 Shi Jing Sheng
9 Tian Ya Fei
10 Wei Lei

11 Wei Xiao Hong
12 Wu Bo, Jack
13 Wu Zhengning
14 Wu Zhi Hao
15 Xu Zhenyu

16 Zhang juan juan
17 Zhang Jun Bin
18 Zhao Hui
19 Zhou Iiting
20 Zhu Guo Jun

No comments: