Search This Blog

Tuesday, October 27, 2009

MY 2005 Student name list: SM 3 Group 1

MY 2005 Student name list

SM 3 Group 1

(All the links of the Geocities web pages created by them are now not available as Yahoo closed the free web hosting on 26 Oct 2009)

1 CHENG SHAN
2 DING GUOQIANG
3 GUO AIFEN
4 HE HONG
5 LI HONG

6 LI QING
7 LI XIAO
8 LIANG XINYU
9 SHENG XIAOGENG
10 SONG QINLONG

11 WANG YI
12 XIA BIN
13 XIONG YUANTING
14 YAN LINA
15 YANG LIFENG

16 YUAN XIANLI
17 ZHANG CHENG
18 ZHANG YI
19 ZHAO LU
20 ZHOU DAPENG

No comments: